Informații generale despre Directiva privind drogurile

Versiune datată: 18 decembrie 2008/22 ianuarie 2009 Monitorul Federal nr. 49 (atașament) din 31 martie 2009

Ultima modificare: 15 octombrie 2020 BAnz AT 14 ianuarie 2021 B3

A intrat în vigoare la: 02.09.2020

Responsabil: Subcomitetul pentru medicamente

Informații suplimentare despre AMRL pot fi găsite pe site-ul web al Comitetului mixt federal.